A new international project at Åbo Akademi University will increase the inclusion of older adults in society

A new international project at Åbo Akademi University will increase the inclusion of older adults in society

Nytt internationellt ÅA-projekt ska bättre inkludera äldre i samhället

Åbo Akademi i Vasa deltar i ett nytt internationellt projekt som ska ta reda på hur man bättre kan inkludera äldre i det civila samhället. Det är ett samarbete mellan fem universitet i Finland, Sverige, Storbritannien, Belgien och Spanien. Det som gör det här forskningsprojektet lite annorlunda är att man kommer att inkludera de äldre i själva forskningsarbetet. Fredrica Nyqvist, projektledare vid Åbo Akademi i Vasa, berättar varför projektet behövs.
Reporter Ulrika Stagnäs-Lund.

Kuuntele podcast (Listen audio)

Written by
Civex
View all articles