“Civic participation among older people” Seminar was held

“Civic participation among older people” Seminar was held

Cel.lebrada la Jornada ‘Participació ciutadana de la gent gran’

Amb un gran nombre d’assistents s’ha cel.lebrat la Jornada debat sobre ‘Participació ciutadana de la gent gran’, en la seu d’UGT a Barcelona. L’acte s’ha desenvolupat amb les intervencions previstes i les exposicions han estat acompanyades d’intervencions amb les reflexions i aportacions dels assistents que han pres la paraula, valorant molt positivament les tasques d’investigació de les institucions i universitats que les han presentades, ja que representen una ajuda en la defensa de la participació social activa de la gent gran. UJP-UGT de Catalunya ens congratulem de l’acollida d’aquesta activitat, agraïnt a tothom que ha participat i col.laborat i convida a fer-ho també en el proper acte previst pel pròxims dies 10 i 11 de novembre del que farem arribar informació.

See original post on https://www.ugt.cat/jubilats/cel-lebrada-la-jornada-participacio-ciutadana-de-la-gent-gran/

Written by
Civex
View all articles